Obnove i sanacije objekata kod kojih su upotrebljeni proizvodi TKK

Objekti na autoputevima i regionalnim putevima

Energetski objekti

Objekti na obali i u moru

Aerodromi

Uređaji za čišćenje

Industrijski objekti

Stambeni i poslovni objekti

Vaspitno-obrazovne ustanove, kulturni i sportski objekti

Bolnice

Benzinske pumpe

Bazeni, kolektori, prihvatni bazeni

Silosi

Železnički objekti

Rudnički objekti

Drugo