Kadrovi

U firmi TKK d.o.o. smo svesni da nam je za dostizanje visoko postavljenih ciljeva potreban sposoban, inventivan, prilagodljiv i motivisan kadar. Od samog početka su svi poslovni uspesi plod isključivo vlastitog znanja i razvoja. Upravo iz tog razloga, na prvom mestu nam je stalno prilagođavanje i obučavanje svih nas i svakoga od nas.

Stvaramo takvu radnu sredinu u kolektivu, koja omogućava i lični razvoj. Zajedno sa zaposlenima planiramo njihove karijere, poštujemo njihove lične interese i nagrađujemo ih za dostignute rezultate. Na taj način se vrednost naše firme izražava i kroz vrednost svakog zaposlenog.

Takođe sa odgovarajućom organizacijom stvaramo motivisanu i bezbednu radnu sredinu, u kojoj su zaposleni stimulisani za dostizanje zacrtanih ciljeva, kako sa materijalnim, tako i sa nematerijalnim podsticajima.

Dobrom komunikacijom zaposleni su svakodnevno obavešteni o dešavanju u firmi, čime ih uključujemo i poistovećujemo sa zajedničkim vrednostima i vizijama firme. Lojalnost ljudi povećavamo sa aktivnostima, koje poboljšavaju i kvalitet njihovog privatnog života.