Politika TKK za sprečavanje većih nezgoda i redukovanje njihovih posledica

TKK se trudi da u radu obezbedi procesnu bezbednost i zdravlje zaposlenih u pogonu i stanovnika u okolini pogona, kao i zaštitu životne sredine. Naš cilj je rad bez većih nezgoda koje bi mogle da imaju štetne posledice po naše zaposlene, okruženje i naše poslovanje.

TKK svom radu radi i sa opasnim materijama, zato postoji mogućnost da u pogonu dođe do nekontrolisanog ispuštanja tih materija u okruženje, gde bi mogle da prouzrokuju štetne posledice po ljude i životnu sredinu. Zbog toga smo odlučni da u pogonu uspostavimo i održavamo visok nivo zaštite od vanrednih događaja time, što ćemo učiniti sve da ih sprečimo i umanjimo njihove posledice, ukoliko do njih već dođe. Ta obaveza se odražava u ovoj politici koju sprovodimo uz podršku rukovodstva i uz saradnju svih zaposlenih, a sa njom su upoznati naši ugovorni partneri i javnost. 

TKK na osnovu odgovarajućih programa:

 • određuje odgovornosti i nadležnost zaposlenih za bezbedan rad pogona i za smanjivanje rizika za nastanak većih nezgoda,
 • obezbeđuje rad z skladu sa zahtevima propisa iz oblasti procesne bezbednosti, zaštite životne sredine, postupanja sa hemikalijama, bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od prirodnih i drugih nezgoda,
 • propisuje sadržaje i načine osposobljavanja zaposlenih, za bezbedan rad i smanjivanje rizika za nastanak većih nezgoda, i ta osposobljavanja i sprovodi,
 • trudi se da dostigne najmanji mogući rizik za ljude u pogonu zbog veće nezgode do koje bi moglo doći u pogonu,
 • obezbeđuje planiranje, gradnju, održavanje i rad svih delova i pogona i sa njima povezanih sistema uz poštovanje dobre inženjerske prakse i načela najboljih raspoloživih tehnika za sprečavanje veće nezgode i za smanjivanje njenih posledica,
 • podstiče napore svih zaposlenih za sprečavanje veće nezgode i za smanjivanje njenih posledica,
 • planira mere za spremnost na preduzimanje mera u slučaju većih nezgoda odn. događaja koji bi mogli dovesti do većih nezgoda,
 • obezbeđuje odgovarajuću pripremljenost za veću nezgodu na osnovu usvojenog plana zaštite i spasavanja za slučaj veće nezgode u TKK,
 • sarađuje sa lokalnom zajednicom i blagovremeno je i na odgovarajući način informiše o stanju,
 • zaštite od nezgoda,
 • na odgovarajući način obaveštava stanovnike u okolini pogona TKK o mogućoj većoj nezgodi u pogonu.

Izjavljujemo:

 • da su organizacija i rad društva TKK odgovarajući za sprečavanje većih nezgoda i za smanjivanje posledica nezgode,
 • da zaposlene upoznajemo sa mogućim uzrocima koji mogu dovesti do većih nezgoda u pogonu i da ih na odgovarajući način osposobljavamo za sprečavanje većih nezgoda i za smanjivanje njihovih posledica,
 • da upoznajemo ugovorne partnere i eksterne izvođače o mogućim rizicima koji mogu dovesti do većih nezgoda, da ih upoznajemo sa odgovornostima i da od njih zahtevamo bezbedno postupanje i sprečavanje pojava koje bi mogle dovesti do veće nezgode,
 • da podstičemo zaposlene na odgovorno postupanje i na upozoravanje na bezbednosne nedostatke,
 • da obezbeđujemo odgovarajuća sredstva za osposobljavanje zaposlenih za sprečavanje većih nezgoda,
 • da prilikom procene rizika uzimamo u obzir sve načine postupanja sa opasnim materijama, sve aspekte uobičajenog i neuobičajenog delovanja pogona/uređaja ...
 • da prepoznajemo opasnosti od mogućih većih nezgoda i procenjujemo njihove moguće posledice i određujemo potrebne mere kako do nezgoda ne bi ni došlo odn. kako bi se umanjile posledice istih,
 • da brinemo o odgovarajućoj kontroli nad sprovođenjem svih aktivnosti u pogonu koje mogu dovesti do većih nezgoda,
 • da izrađujemo potrebnu internu dokumentaciju za obezbeđivanje odgovarajućeg rada svih delatnosti, da vodimo računa o njoj i da je po potrebi revidiramo,
 • da sve promene u preduzeću proveravamo i sa aspekta mogućnosti nastanka većih nezgoda.

Politika TKK se redovno pregleda i po potrebi se prilagođava odnosno ažurira.

Za uspostavljanje sistema bezbednog rada, za njegovo održavanje i za ostvarivanje ove politike odgovoran je direktor društva. Za područje osposobljavanja zaposlenih u smislu sprečavanja većih nezgoda odgovorni su Predstavnik rukovodstva za kvalitet, zaštitu životne sredine, VZD u saradnji sa Ovlašćenim licem za zaštitu životne sredine i VZD. Za ostvarivanje politike bezbednog rada pogona odgovoran je Rukovodilac tehničkog sektora u saradnji sa Produktnim rukovodiocima određenih programa.

Srpenica: 09. 09. 2013.