Integralna politika sistema upravljanja

U TKK posmatramo kvalitet kao ispunjenje i prevazilaženje očekivanja kupaca naših proizvoda i usluga. Pritom smo svesni velikog značaja upravljanja životnom sredinom, kao i bezbednosti i zdravlja u radnoj sredini. Takvu politiku dopunjuju i konkretni i merljivi ciljevi poboljšanja.

Vođstvo garantuje da su sa takvom politikom obavešteni svi, koji rade u firmi ili pod njenim imenom. Uz to, uspostavljen je i integralni sistem vođenja kontrole, upravljanja životnom sredinom i zdravlja i bezbednosti zaposlenih, koji održavamo i neprestano poboljšavamo u skladu sa očekivanjima naših kupaca i vlasnika, kao i zahteva, koje nalaže zakonodavstvo, i ostalih zakona, na koje smo pristali.

Preuzimamo odgovornost i obavezu, da ćemo i u buduće:

 • garantovati za kvalitet proizvoda i usluga, koji će odgovarati svim zahtevima kupaca, zajedno sa sigurnosnim, ekološkim, energetskim i estetskim zahtevima,
 • u skladu sa planiranjem razvoja i godišnjim planovima poslovanja, sistematično preduzimati mere za podizanje nivoa kvaliteta, sprečavanje i smanjenje štetnih uticaja na životnu sredinu i rizik po bezbednost i zdravlje ljudi,
 • Izvoditi sistematično osposobljavanje osoblja, koji svojim ponašanjem utiču na kvalitet, upravljanje životnom sredinom i bezbednost i zdravlje zaposlenih,
 • obezbediti sklad između zahteva kupaca naših proizvoda, zaposlenih, životne sredine i ekonomskih zahteva vlasnika firme TKK,
 • garantovati za kvalitet naših proizvoda, usluga i organizacionih sistema, sa nadzorom nezavisnih ovlašćenih institucija,
 • pratiti i meriti ključne parametre svog rada, koji mogu bitno da utiču na životnu sredinu i bezbednost i zdravlje ljudi na radu, i na osnovu tih rezultata, preduzmemo odgovarajuće korektivne i preventivne mere,
 • voditi računa o optimalnom iskorišćenju energenata i svesti količinu otpadaka na minimum,
 • raditi na smanjenju rizika od nastanka vanrednih situacija i poboljšanje preduzetih mera u takvim situacijama,
 • kvalitetom naših proizvoda i usluga, ulivati poverenje kupcima u našu sposobnost i težiti ka ostvarenju njihovih očekivanja i zahteva,
 • prednost davati onim dobavljačima i sirovinama, koji garantuju viši nivo kvaliteta i koji nisu štetni za životnu sredinu,
 • garantovati, da se donesena politika posmatra kao osnova za ostvarenje ciljeva, da se poštuje i održava na svim nivoima poslovnog procesa,
 • garantovati, da je donesena politika dostupna javnosti i da će o njenom sadržaju biti obavešteni svi zaposleni u firmi ili van nje, uključujući i naše kupce i distributere.

Sa ciljevima, koji su uključeni u strategiji do 2010. godine, želimo da u TKK Srpenica d.d obezbedimo stalan kvalitet proizvoda i usluga, veću bezbednost zaposlenih i viši stepen očuvanja životne sredine, kako bismo nastavili sa odgovornim odnosom, što je dobrovoljna inicijativa, odnosno napor svetske hemijske industrije, da dostigne i ostvari napredak u zdravstvenoj zaštiti, zaštiti na radu i zaštiti životne sredine.