Politika privatnosti

Ova Politika privatnosti sačinjena je u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) i sadrži sve relevantne informacije u vezi sa obradom podataka o ličnosti fizičkih lica od strane preduzeća za proizvodnju i trgovinu hemijskim proizvodima TKK doo Beograd (Zemun).

Ovim pravilnikom uređuje se pravo na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodni protok takvih podataka, načela obrade, prava lica na koje se podaci odnose, obaveze rukovalaca i obrađivača podataka o ličnosti, kodeks postupanja, prenos podataka o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, pravna sredstva, odgovornost i kazne u slučaju povrede prava fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti, kao i posebni slučajevi obrade.

Preduzeće za proizvodnju i trgovinu hemijskim proizvodima TKK doo Beograd (Zemun), je društvo sa ograničenom odgovornošću koje je osnovano i koje posluje u skladu sa zakonima Republike Srbije, sa registrovanim sedištem na adresi Ugrinovačka 206, opština Zemun, Beograd, upisano u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre sa matičnim brojem 17489801.

Bez obzira u kom svojstvu obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, mi štitimo i brinemo o Vašim podacima i sa njima postupamo pošteno, transparentno, i isključivo u skladu sa važećom zakonskom regulativom kao i najvišim međunarodnim standardom u ovoj oblasti.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu Politiku privatnosti da biste u potpunosti razumeli koje to podatke o ličnosti naša Kompanija obrađuje, u koje svrhe i po kom pravnom osnovu, kao i da biste se upoznali sa načinom zaštite Vaših podataka i ostvarivanja prava u skladu sa Zakonom i drugim informacijama vezanim za obradu podataka.