Matična firma

CENTRALA TKK

T: +386 5 38 41 300
F: +386 5 38 41 390
E: info@tkk-group.com

DIREKTOR

Uroš LOZAR
T
: +386 5 38 41 304

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

Nežka TALJAT ŠULIN
T
: 05 38 41 345
Enezka.sulin@tkk-group.com

PROIZVODNI PROGRAM - POLIURETANSKA PENA I ZAPTIVNE MASE

Marko ŠTRUKELJ
T
: +386 5 38 41 368
EMarko.Strukelj@tkk-group.com