Zaštita mramora (klupčice, šankovi, stepenice ...)