Tioelast TM

Za izradu termoizolacionog stakla i termoizolacionog stakla punjenog gasom.

TIOELAST TM je elastična dvokomponentna polisulfidna zaptivna masa za izradu termoizolacionog stakla.

Posebno se preporučuje kada je potrebno termoizolaciono staklo brzo transportovati i ugraditi. To je dvokomponentna zaptivna masa.

Certifikati
Pakovanje
  • kartuša: 450 ml; 0,6 kg
  • doza: 2,5 l; 4 kg
  • burel: 203,5 l
Područje upotrebe
  • Sekundarna zaptivna masa za izradu termoizolacionog stakla
  • Posebno se preporučuje kada termoizolaciono staklo hitno transportovati i ugraditi, npr za 6 časova.
  • Zbog niske para - i gasnepropustnosti Tioelast TM je podesan za izradu termo izolacionog stakla punjenog gasom.
Prilozi