Tioelast KVZ

Za zaptivanje fuga između različitih građevinskih materijala kod kojih dolazi do većih dilatacija.

TIOELAS KVZ je trajnoelastična dvokomponentna zaptivna masa, izrađena na osnovi polisulfida. Upotrebljava se za zaptivanje fuga između različitih građevinskih matrijala kod kojih dolazi do velikih dilatacija.

To je trajnoelastična dvokomponentna zaptivna masa. Za prianjanje na porozne materijale treba prethodno koristiti Prednamaz KVZ 16.

Certifikati
Pakovanje
  • kartuša: 450 ml; 0,6 kg
  • doza: 2,5 l; 4 kg
Područje upotrebe
  • Dilatacione fuge u građevinarstvu
  • Zaptivanje dodira različitih materijala (drvo, beton, opeka, kamen, keramika)
Prilozi