Tioelast KOS

Za zaptivanje dilatacionih fuga koje su hemijski opterećene.

TIOELAST KOS je trajnoelastična, dvokomponentna zaptivna masa, izrađena na osnovi polisulfida. Upotrebljava se za dilatacione fuge koje su hemijski više opterećene.

Pogodan za zaptivanje fuga gde može doći do izlivanja hemikalija – u industrijskim halama, sigurosnim prelivnim bazenima i na benzinskim pumpama. Otporan je na vremenski ograničeno delovanje vode, slanih voda, naftnih derivata (benzin, motorno ulje) i razređene lužine i organske kiseline. Trajnoelastična dvokomponentna zaptivna masa.

Pakovanje
  • kartuša: 450 ml; 0,6 kg
  • doza: 2,5 l; 4 kg
Područje upotrebe
  • Dilatacione fuge u građevinarstvu, koje su hemijski opterećene
  • Zaptivanje fuga u industrijskim halama, gde može doći do razlivanja hemikalija
  • Zaptivanje fuga u bazenima za otpadnu vodu
  • Zaptivanje fuga na benzinskim pumpama i aerodromskim pistama
Prilozi