Butmelt

Za primarno zaptivanje termoizolacionog stakla.

BUTMELT je termoplastična jednokomponentna zaptivna masa na bazi poliizobutilena koja se upotrebljava za primarno zaptivanje termoizolacionog stakla.

To je termoplastična jednokomponentna zaptivna masa na bazi poliizobutilena i ima dvostruku funkciju – lepi graničnike na staklo i stvara parnu i gasnu difuznu branu.

Pakovanje
Kolut: 1 kg; 2,5 kg; 7 kg
Područje upotrebe
Butmelt nanosimo pri temperaturi između 110°C - 140°C i pritisku 4 - 6 bara. Količinu rastopljenog Butmelta po dužini, izravnamo između distancera, putem dizne pištolja, regulacijom temperature i pritiska. Primarno zaptivanje je najbolje kada pri obostranom nanošenju na distancer imamo 6 g/m i da je linija kitovanja kontinualna i podjednake debljine.
Prilozi