Tekatrak Podložni

Za ispravno dimenzionisanje fuga kod zaptivanja prozora i vrata zaptivnim masama.

Kao podložni materijal se koristi i kod zaptivanja fuga u kuhinjama, kupatilima i rezervoarima za vodu. Tom se trakom postiže pravilan odnos mase za zaptivanje (širina : dubina) jer sprečava prianjanje mase za zaptivanje na dno fuge.

Pakovanje

Kolut prečnika:

  • 6 mm
  • 10 mm
  • 15 mm
  • 20 mm
  • 30 mm

Ostale dimenzije mogu se isporučiti u roku od tri nedelje.

Područje upotrebe
  • U dilatacijskim fugama za ograničavanje dubine i kao podloga za zaptivnu masu.
  • Kao podložni materijal za zaptivanje prozora i spoljašnjih vrata.
  • Kao podložni materijal na spoljašnjim fugama zgrada, unutrašnjim fugama u kuhinji i kupatilu i prefabrikovanim elementima.
  • Kao podložni materijal za vodotesne fuge u rezervoarima za vodu.
Prilozi