Tekatrak 3 in 1

Za potpuno zaptivanje spojeva između prozora ili spoljnih vrata i fasade - u jednoj fazi.
TEKATRAK 3 in 1 je proizvod koji brzo i u potpunosti zaptiva mesto dodira između prozora ili spoljnih vrata i zida u skladu s DIN 4108 – 7 i smernicama RAL. Posebna struktura TEKATRAK 3 in 1 omogućuje zaptivanje u jednoj fazi i time veliku uštedu vremena i novca.. 

Zamenjuje sva tri proizvoda za troslojno zaptivanje sa samo jednim proizvodom i to na svim mestima gde je moguće obezbediti da se širina fuge nalazi u području ekspanzije trake.
Pakovanje

Kolut:

  • 70 mm / 5–10 mm x 8 m
  • 70 mm/ 10–20 mm x 4,5 m

Ostale dimenzije mogu se isporučiti u roku od tri tjedna.

Područje upotrebe

Uslov; iznutra bolje zaptiveno nego spolja što možemo postići sa elastičnom, vazdušno i difuziono zatvorenom zaptivnom trakom na unutrašnjoj strani (siva) i paropropusnom, samoekspandirajućom trakom, otpornom na vetar i kišu, na spoljnoj strani (crna).

Na taj način se sprečava penetracija kiše u pukotinu, otpornost na UV i optimalno rastezanje i uvijanje koje je posledica uvijanja i rastezanja elemenata objekta.

Prilozi