Tekasil WS

Za zaptivanje vremenski opterećenih dilatacionih fuga na fasadama.

Tekasil WS je trajnoelastična, neutralna, jednokomponentna silikonska zaptivna masa za zaptivanje, lepljenje i zastakljivanje. Tekasil WS se koristi i za zaptivanje fuga na fasadama.

Izuzetno otporan na vremenske promene (kiša, sneg, ekstremne temperature) i UV svetlost. U vertikalnim fugama ne curi. Ne uzrokuje koroziju.

Certifikati
Pakovanje
  • kartuša: 300 ml
  • crevo: 400 ml, 600 ml
  • kanta: 25 kg
  • bure: 250 kg
Područje upotrebe
  • Za zaptivanje, lepljenje i zastakljivanje.
  • Za zaptivanje fuga između stakla na fasadama koje su izložene različitim vremenskim uslovima.
  • Za zaptivanje dilatacijskih fuga na različitim fasadama.
Prilozi