Tekasil Firestop

Za zaptivanje fuga i pukotina gde je potrebna vatrootpornost mase za zaptivanje.

Tekasil Firestop je neutralna jednokomponentna silikonska zaptivna masa odgovarajuća za zaptivanje fuga gde se u slučaju požara sprečava širenje vatre, dima, otrovnih gasova i vode.

To su fuge oko požarnih vrata, proboji cevi i kablova kroz zidove i podove. U slučaju požara sprečava širenje vatre, dima ili otrovnih gasova. Teško zapaljiv. Odlično prianja na staklo, drvo, aluminijum, čelik, ciglu i beton.

Certifikati
Pakovanje
Kartuša: 300 ml
Područje upotrebe
  • Zbog odličnih sposobnosti prilagodjavanja se proizvod preporučuje za fuge, jer iako dodje u dodir sa ognjem ne sme odstupiti od fuge.
  • Zaptivanje i lepljenje površina različitih materijala (staklo, drvo, beton, opeka, kamen, keramika, čelik, aluminijum, većina plastika) gde postoji opasnost da dodje do požara:
    - fuge oko požarnih vrata,
    - proboj kroz zid za kablove, cevi,
    - dilatacijske fuge.
Prilozi