Tekasil 300 °C Neutral

Za zaptivanje raznovrsnih materijala kod viših temperatura – stalna izloženost do 250 °C, povremena i do 300 °C.

Tekasil 300°C Neutral je trajnoelastična neutralna, silikonska, jednokomponentna zaptivna masa za zaptivanje fuga, koje su izložene dejstvu povišenih temperatura.

Pogodan za zaptivanje kalijumovih peći i dimnjaka. Budući da je na neutralnoj bazi ne uzrokuje koroziju.

Pakovanje
Kartuša: 300 ml
Područje upotrebe
  • Zaptivanje i lepljenje dodira različitih materijala (staklo, drvo, beton, opeka, kamen, keramika, čelik, bakar, cink, mesing, aluminijum, većina plastika), koji su izloženi uticaju višim temperaturama do 250°C, povremeno do 300°C i gde ne sme dolaziti do korozije.
  • Zaptivanje fuga na peći i dimnjaku
Prilozi