Tekapur Roofing Tiles Winter

Za jednostavno pričvršćivanje crepova na krovnu podlogu na temperaturama do –5˚C.
Tekapur Roofing Tiles Winter omogućava precizno, brže i efikasno pričvršćivanje crepova u poređenju sa pričvršćivanjem uz upotrebu maltera. Pruža dodatnu toplotnu izolaciju i kvalitetno iskorišćavanje materijala.
Certifikati
Pakovanje
aerosol doza: 750 ml
Područje upotrebe
Prilozi