Tekapur Super Flex

Za montiranje i ugrađivanje prozorskih i vratnih okvira u kombinaciji sa trakama za zaptivanje ili masama za zaptivanje.

Tekapur Super Flex može zbog veće elastičnosti da podnese veća rastezanja (dilatacije). Pruža dobru zvučnu i toplotnu izolaciju.

Certifikati
Pakovanje
aerosol doza: 750 ml
Područje upotrebe

Za zaptivanje, montiranje, ispunjavanje, izolovanje i ugrađivanje, gde su prisutne veće dilatacije odn. potrebe za fleksibilnošću pene.