Tekapur Roofing Tiles

Za jednostavno pričvršćivanje crepova na krovnu podlogu.

Tekapur Roofing Tiles je jednokomponentna poliuretanska pena namenjena za pričvršćivanje i učvršćivanje crepova na krovnoj podlozi. Očvršćava uz pomoć vlage iz vazduha.

Omogućava precizno, brže i efikasno pričvršćivanje crepova u poređenju sa pričvršćivanjem uz upotrebu maltera. Pruža dodatnu toplotnu izolaciju i kvalitetno iskorišćavanje materijala.

Certifikati
Pakovanje

aerosol doza: 750 ml

Područje upotrebe
Upotrebljava se u krovogradnji za pričvršćivanje i učvršćivanje crepova na krovnu podlogu. Sa jednom dozom od 750 ml može se pokriti ca. 7 do 10 m2 krova.
Prilozi