Tekapur Firestop (spray)

U slučajevima gde se zahteva veća vatrootpornost.

Tekapur Firestop je brzo stvrdnjavajuća pena, s kojom dobijamo dobru zvučnu i toplotnu izolaciju. Odlično prianja na različite građevinske materijale kao što su drvo, beton, gasbeton, opeka, metal, aluminijum, ne prianja na polietilen, silikon i PTFE.

Teško zapaljiva pena se upotrebljava za elektroinstalacije, proboje, protivpožarna vrata i trezore. Klasa gorivosti B1 (DIN 4102, deo 1).

Certifikati
Pakovanje

aerosol doza: 750 ml

Područje upotrebe
Upotrebljava se u građevinarstvu za zaptivanje, zapunjavanje, izolaciju, montiranje i ugradnju (elektro-instalacije, proboji, protivpožarna vrata, trezori...), posebno u slučajevima gde se zahteva veća otpornost na požar.
Prilozi