Tekapur 2K

Za montiranje dovratnika vrata i ispunjavanje na mestima gde nije dostupna vlaga iz vazduha.

Tekapur 2K za učvrščivanje ne koristi vlagu iz vazduha.

Aktivira se na način da se zavrti crni obruč na dnu doze i doza dobro protrese.

Certifikati
Pakovanje

aerosol doza: 400 ml

Područje upotrebe
Upotrebljava se u građevinarstvu za zaptivanje, zapunjavanje, izolaciju, montiranje, ugradnju (vrata, prozora, zaštita od sunca), lepljenje .... Posebno je preporučljiva za zapunjavanje šupljina, do kojih nije dostupna vlaga iz vazduha.
Prilozi