Tekapur Construction Adhesive

Za zidanje pregradnih zidova i lepljenje različitih građevinskih materijala.

Tekapur Construction Adhesive je namenjen za zidanje pregradnih zidova kao zamena za malter kao i za lepljenje različitih građevinskim materijala. Nije podesan za gradnju nosećih zidova. Dobro prijanja za ciglu, beton, porobeton, kamen, drvo kao i za druge građevinske i izolacione materijale. Ne prijanja na polietilen, silikon i teflon. Učvršćuje se u kontaktu sa vlagom iz vazduha i vlagom iz podloge.

Služi kao odlična zamena za malter. Ima dobar prijem na opeku, beton, gasbeton (siporeks), kamen, drvo i druge građevinske i izolacione materijale. Omogućava brzo, jednostavno i uspešno izvođenje radova.

Pakovanje

aerosol doza: 800 ml

Područje upotrebe
Poliuretanski lepak za zidanje koristi se kod gradnje pregradnih zidova. Nije primeren za gradnju nosećih zidova. Površine je pre lepljenja neophodno očistiti od čestica prašine. Kod zidanja pregradnih zidova potrebno je na osnovu naneti jedan odnosno dva nanosa PU lepka, (debljine 3–4 cm) u razmiku 5–10 cm (zavisno od širine cigle odnosno ploče). Sačekamo nekoliko minuta a ne više od 3–7 min, da se lepak ne stvrdne. Sledi postavljanje zidova. Preporučuje se da se PU lepak postepeno nanosi po dužini 2–3 m. Nakon što postavite zidove na lepak, oni se ne mogu pomerati. Jednom dozom (800 ml) možemo da pričvrstimo 30–35 metara zida.
Prilozi