Tekapur Bitumen Adhesive

Za lepljenje izolacionih materijala na spoljne strane podrumskih prostora, zaštićenih bitumenskim materijalima.

Tekapur Bitumen Adhesive je nisko ekspanziska jednokomponentna poliuretanska pena namenjena pričvršćivanju izolacijskih materijala pomoću montažnog pištolja na bitumenske podloge. Očvršćuje pomoću vlage iz vazduha.

Ima dobro svojstvo prianjanja na stiropor, stirodur i bitumenske izolacione materijale. Omogućava jednostavnu upotrebu i dodatnu toplotnu izolaciju.

Pakovanje

aerosol doza: 750 ml

Područje upotrebe

Zbog manje post ekspanzije i dobrog prijanjanja, upotrebljava se za pričvršćivanje i lepljenje izolacionih materijala na podrumske zidove zaštićene bitumenskim materijalima. 

Poliuretanski lepak nanesemo na površinu izolacione ploče u obliku tri horizontalne crte,  približno jednako udaljene jedna od druge. Nanosi koji su uz ivicu ploče treba da budu približno 3 do 5 cm udaljeni od ivice. Pre nego što prilepimo ploču na zid, sačekamo 1 minutu da lepak ekspandira i zatim ploču blago pritisnemo na zid. U sledećih 10 do 15 minuta je moguće izravnavati pričvršćenu ploču. Svi otvori i fuge nastali u procesu lepljenja mogu se popuniti istim lepkom. Ploče je potrebno adekvatno mehanički fiksirati (ankerovati) ili ih u narednih 14 dana zasuti sa zemljom, odnosno odgovarajućim drenažnim materijalom, jer je lepak namenjen isključivo kao pomoćno sredstvo u procesu lepljenja ploča.

Sa jednom 750 ml dozom može se pričvrstiti ca.  8 -12 m2  izolacije.

Prilozi