Tekapur Mega XXL Polar

Za zaptivanje, montiranje, ispunjavanje, izolovanje i ugrađivanje širih i dubljih fuga pri izuzetno niskim temperaturama (do -20°C).

Tekapur Mega XXL Polar je jednokompnentna poliuretanska pena, koja očvršćava uz pomoć vlage iz vazduha. Konačna zapremina učvršćene pene je 65 l. što pretstavlja 40% više nego kod uobičajenih pištoljskih PU pena. Može se koristiti na niskim temperaturama do -20°C.

Dobro iskorišćenje (velika zapremina) pene i kod nižih temperatura. Sadrži 40 % više pene nego obična pištoljska PU pena što znači ređu zamenu doza i brže obavljanje radova.

Certifikati
Pakovanje

aerosol doza: 880 ml

Područje upotrebe
Upotrebljava se u građevinarstvu za zaptivanje, zapunjavanje, izolaciju, montiranje i ugradnju (vrata, prozora, zaštita od sunca), pri izradi čamaca, prikolica... Veća zapremina znači, da sa jednom dozom uradimo više, što omogućava ređu promenu doza a sa time i uštedu vremena.