Tekaflex PU 15

Za zaptivanje dilatacionih fuga gde su prisutne velike dilatacije i opterećenja.

Tekaflex PU 15 za građevinarstvo je jednokomponentna poliuretanska zaptivna masa za zaptivanje dilatacionih fuga u građrvinarstvu.

To su fuge u betonu, kamenu, cigli, čeliku, aluminijumu i plastici. Otporan na različite vremenske uticaje. Za bolje prianjanje na porozne podloge preporučujemo upotrebu Prednamaza PU 10. Može se obojiti.

Pakovanje
  • kartuša: 310 ml
  • crevo: 600 ml
Područje upotrebe
  • Posebno se uptrebljava tamo gde dolazi do velikih dilatiranja i opterećenja
  • Dodirne dilatacije kod plastike, metala i betona
  • Primenljiv gde je potrebne fuge prefarbati, odnosno gde silikonske mase nisu poželjne
  • Za dilatacione fuge u građevinarstvu, kod prefabrikovanih građevinskih elemenata, na obodnim i pregradnim zidovima, kod staklenika, za zaptivanje prozorskih okvira
Prilozi