Tekaflex MS Marine DC

Za zaptivanje na palubi.

Tekaflex MS Marine DC je jednokomponentna masa za zaptivanje bazirana na MS polimeru, koja ima dobru adheziju na većinu materijala. Očvršćava uz pomoć vlage iz vazduha bez skupljanja ili formiranja mehurova vazduha.

Sa njim se postižu vodonepropusni spojevi. Za bolje prianjanje na porozne podloge preporučujemo upotrebu Prednamaza KVZ 16. Otporan na slatku i slanu vodu. UV postojan. Može se obojiti.

Pakovanje
  • kartuša: 290 ml
  • crevo: 600 ml
Područje upotrebe
Upotrebljava se u brodogradnji za vodootporno zaptivanje simsa i tikovine na palubama. Za bolje prijanjanje na porozne površine preporučuje se upotreba prednamaza KVZ 16.
Prilozi