Tekaflex Roof

Za lepljenje i zaptivanje žlebova i ventilacijskih odvoda od različitih materijala.

Tekaflex Roof je trajnoelastična, jednokomponentna masa za zaptivanje koja se upotrebljava za lepljenje i zaptivanje oluka i ventilacijskih odvoda.

Obojene i neobojene limove, aluminijum, kalaj, bakar, mesing, čelik, olovo, gvožđe. UV postojan. Otporan na različite vremenske uslove (kiša, sneg, ekstremne temperature). Ne uzrokuje koroziju.

Pakovanje
  • kartuša: 300 ml
Područje upotrebe
  • Idealna za zaptivanje oluka, ventilacijskih odvoda, rasvetnih tela, materijala koji se prekrivaju, krovnih ventilacija
  • Primerena i za zaptivanje između cevi i maltera, između polica i keramike, između metalnih delova na krovu i zida, zaptivanje raznih materijala kod dimnjaka
  • Lepi i zaptiva razne površine: pocinkovani lim, obojeni i neobojeni lim, aluminijum, kalaj, bakar, mesing, čelik, olovo, gvožđe, kamen