Tekafix Aquarium

Za izradu akvarijuma i zaptivanje većih staklenih konstrukcija.

Tekafix Aquarium je trajnoelastična, silikonska, jednokomponentna zaptivna masa na acetatnoj osnovi za izradu akvarijuma.

Akvarijume do 150 l moguće je izraditi bez dodatnih ojačanja. U stvrdnutom stanju fiziološki je besprekoran. UV postojan.

Pakovanje
  • kartuša: 300 ml
Područje upotrebe
  • Izrada akvarijuma
  • Zaptivanje većih staklenih konstrukcija
  • Zaptivanje (fugiranje) stakla, keramike i aluminijuma

Video prezentacija

Prilozi