Sredstvo za čišćenje Tekafin

Sredstvo za čišćenje alata.
Tekafin sredstvo za čišćenje je namenjeno za čišćenje alata koga upotrebljavamo za nanošenje zaptivnih - fugirnih masa.
Pakovanje

Limeni kanistar: 1 l,  5 l

Područje upotrebe
  • Čišćenje alata, koji se upotrebljava za nanošenje silikonskih i polisulfidnih zaptivnih masa
  • Lako čisti svež silikon ili polisulfid (Tiokol)
Prilozi