Alat

Pištolji za poliuretansku penu

P719

P810

P811

P841

Pištolji za zaptivne mase

T530

Pištolj ručni skelet za kartuše

T534

Pištolj ručni hobi za kartuše

T536

Pištolj ručni hobi za kartuše 450 ml i creva 600 ml

T539

Pištolj ručni profi za kartuše 450 ml i creva 600 ml

T540

Pištolj ručni profi za kartuše

T738

Pištolj pneumatski za creva 600 ml

T813

Pištolj pneumatski za kartuše 310 ml

T844

Pištolj ručni profi za kartuše i creva 400 ml

T812

Pištolj pneumatski dvoručni za kartuše 450 ml

T843

Pištolj pneumatski za creva 400 ml