3MONT

3MONT sistem se koristi za efikasnu ugradnju okna i vrata. Ključni problem pri ugradnji predstavlja prostor između okna/vrata i zidne šupljine. Uprkos vrhunskim oknima, toplota i buka prolazi u unutrašnjost zgrade ukoliko okna nisu adekvatno ugrađena. Iz tog razloga, efikasna montaža je moguća samo uz 3MONT proizvode.

Video prezentacija