Tekamal MSM 0-3

SIST EN 1504-3, PCC, razred R3.
TKK Mikroarmirani sanacioni malteri su gotove mešavine cementa, kvarcnih peskova, specijalnih hemijskih dodataka i polimernih vlakana. Namenjeni su sanaciji oštećenog betona i maltera: zapunjavanju oštećenih mesta, sastava, oštećenja od udaraca, tj. krpljenju i tankoslojnim popravkama.
Pakovanje

Vreće: 25 kg

Područje upotrebe
  • Zoisov most, Ljubljana
    Zoisov most, Ljubljana
Maksimalna debljina sloja TKK Mikroarmiranog sanacionog maltera pri jednom nanosu je zavisna od položaja površine koju saniramo (vodoravna, vertikalna, kosa, iznad glave) i od hrapavosti površine. Pri debljim nanosima - višeslojnim nanosima, sledeći sloj nanosimo, tek kada je prethodni dobro prionuo i postao stabilan, ali koji nije potpuno vezao.
Prilozi