Tekamal Silika MSM ST

Za sanaciju i izravnavanje grubih oštećenja betona.

TEKAMAL Silika MSM ST je pripremljena mešavina cementa, kvarcnog peska, specijalnih hemijskih dodataka, polimernih vlakana i mikrosilike( silica fume). Namenjena je sanaciji oštećenih betona i maltera, posebno na objektima izloženim značajnim mehaničkim i fizičkim opterećenjima, i hemijskoj koroziji. Potrošnja: 20 kg/m2/cm.

Pakovanje

Vreće: 25 kg

Područje upotrebe
Tekamal Silika MSM ST je pripremljena mešavina cementa, kvarcnog peska, specijalnih hemijskih dodataka, polimernih vlakana i mikrosilike( silica fume). Namenjena je sanaciji oštećenih betona i maltera, posebno na objektima izloženim značajnim mehaničkim i fizičkim opterećenjima, i hemijskoj koroziji. Zbog posebnog sastava lakše je nanosimo u debljim slojevima nego druge sanacione mase i posebno je pogodna za mašinsko nanošenje na vertikalne i tavanične površine. Kod višeslojnih nanosa sledeći sloj nanosimo tek nakon dobrog prianjanja predhodnog i postizanja njegove stabilnosti, ali još nezavršenog procesa vezivanja.
Prilozi