Tekamal injekcem K

Injekcijska masa za kable. Za zaštitu kablova u prednapregnutim betonskim elementima.
TEKAMAL Injekcem K je suva mešavina portland cementa i hemijskih dodataka za postizanje odgovarajuće konzistencije, bubrenja i čvrstoće.
Pakovanje
Vreće: 25 kg
Područje upotrebe

Tekamal Injekcem K je suva mešavina portland cementa i hemijskih dodataka za postizanje odgovarajuće konzistencije, bubrenja i čvrstoće. Tekamal Injekcem K upotrebljavamo za zaštitu kablova u prednapregnutim betonskim elementima. Možemo je takođe upotrebljavati za injektiranje oštećenih betona, zapunjavanje uskih pukotina, za sidrenje i svuda, gde zatvaramo otvore manjih dimenzija.

Prilozi