Tekamal Antikor MCI

Zaštitni premaz za armaturu na osnovi cementa
Sa dodatkom inhibitora korozije.
Pakovanje

Vreća: 25 kg