Tekamal Antikor

Zaštitni premaz za armaturu i beton. SIST EN 1504-7, princip 11.1.

TEKAMAL Antikor je fleksibilan - elastičan premaz na bazi cementa za zaštitu slobodne armature, ili grundirni zaštitni premaz za beton.

Pakovanje

Vreće: 25 kg

Područje upotrebe
  • Sanacija dimnjaka TKK Srpenica.
    Sanacija dimnjaka TKK Srpenica.

Tekamal Antikor je fleksibilan - elastičan premaz na bazi cementa za zaštitu slobodne armature, ili grundirni zaštitni premaz za beton. Sastavljen je od cementa i polimernih dodataka, koji obezbeđuju odličnu prionljivost i fleksibilnost - elastičnost, i osiguravaju visoku alkalnu zaštitu armature i betona.

  • PRIPREMA PODLOGE: Armatura mora biti pre nanošenja Tekamala Antikor temeljno očišćena od rđe i nečistoća (peskarenjem, brušenjem, četkanjem), odmašćena i otprašena. Beton na koji nanosimo Tekamal Antikor mora biti čvrst, otprašen, očišćen od masnih mrlja, produkata korozije, plesni i nečistoća. Slabo vezane delove, kao i stare premaze, moramo odstraniti brušenjem, peskarenjem ili četkanjem. Očišćenu površinu pre nanošenja ravnomerno navlažimo, ali tako da na njoj ne sme biti ležeće vode, ni vodenog filma.
  • PRIPREMA PREMAZA: Suvoj mešavini dodajemo vodu (ca. 35 l / 100 kg) uz temeljno mešanje, tako da se dobije dobro umešana masa bez grudvica. Manje količine mešamo ručno 2 - 3 minuta, a veće sporohodnim električnim mešačem, kako bi se u mešavinu uvuklo što manje vazduha. Konzistenciju treba podesiti za nanošenje četkom. Kad mešavina odleži ca. 10 minuta, treba je ponovo promešati i zatim nanositi na pripremljenu površinu.
  • NANOŠENJE PREMAZA: Tekamal Antikor premaz nanosimo četkom ili četkicom u sloju debljine do ca. 1 mm, i to u što kraćem roku (do 24 časa ) posle pripreme (čišćenja) armature i/ili podloge betona.
  • NEGA SVEŽEG PREMAZA: Ako na premaz Tekamala Antikor ne nanesemo odmah sanacioni malter, moramo ga obavezno zaštititi od prebrzog isušivanja (sunce, visoke temperature, vetar, promaja)!
  • ČIŠĆENJE ALATA I RADNE OPREME: Sav alat i radnu opremu moramo odmah posle završenog posla temeljno oprati vodom!

Tekamal Antikor could also be used as a bonding bridge especially by hand application of repair mortars. They should always be applied "wet-in-wet".

Prilozi