Silifob V

Silikonska vodoodbojna impregnacija

Silifob V upotrebljavamo za zaštitu glinenih crepova, silikatne opeke, plinobetona, mineralnih maltera bele boje, gipsanih proizvoda. Silifob V nije pogodan za zaštitu slabo upojnih, tamnih odnosno obojenih površina, kao i alkalnih površina, t.j. svežih maltera i betona!

Pakovanje
 • Plastični kanisteri: 10 kg
 • Burad: 50 kg
Područje upotrebe

Silifob V je vodoodbojna impregnacija na osnovi silikonata. Upotrebljavamo ga za završnu zaštitu vertikalnih i kosih površina od neorganskih poroznih materijala, od atmosferske vode / vlage.

Odlična upojnost mu omogućava prodiranje duboko u pore materjala, a posle isparavanja vode, i okončanja reakcije ( posle ca. 24 časa ), stvara nevidljivu vodoodbojnu impregnaciju tretirane površine. 

Upotrebom Silifoba V postižemo:

 • materijali ne "cvetaju" - t.j. sprečeno je površinsko izlučivanje vodorastvornih soli,
 • pošto impregnirana površina ne upija vodu, štedimo toplotu koja se inače troši za njeno isušivanje - toplotna izolacija površine je poboljšana,
 • paropropustnost (difuzni otpor) materijala ka spoljašnjosti ostaje nepromenjena - zid normalno "diše",
 • struktura i boja štićenog materijala ostaje nepromenjena,
 • razvoj mikroorganizama: algi, plesni i gljivica je znatno smanjen, te zato zaštićene površine ostaju dugo čiste.

Zbog navedenih svojstava, Silifob V upotrebljavamo za zaštitu:

 • glinenih crepova, silikatne opeke, plinobetona, mineralnih maltera bele boje, gipsanih proizvoda.

Upozorenje:

 • Silifob V nije pogodan za zaštitu slabo upojnih, tamnih odnosno obojenih površina, kao i alkalnih površina, t.j. svežih maltera i betona!
 • Malteri i gas-betoni moraju biti, pre nanošenja Silifoba V, stari najmane 28 dana!
 • Silifob V ne premošćava prsline veće od vlasi kose.
 • Silifob V ne lepi slabo vezane delove podloge.

Video prezentacija

Prilozi