Silifob N

Silikonska vodoodbojna impregnacija za beton.

Bezbojna tečnost na osnovi silan - siloxana.

Pakovanje
 • Kanister: 4 kg
 • Bure: 50 kg  
Područje upotrebe
Silifob N je bezbojna tečnost na osnovi silan - siloxana. Upotrebljavamo ga za završnu zaštitu betona od atmosferske vode / vlage i soli. Zbog odlične upojnosti prodire duboko u pore betona, stvarajući posle završetka reakcije nevidljivu vodoodbojnu impregnaciju tretirane površine.

Upotrebom Silifoba N značajno smanjujemo upijanje vode / vlage i soli, i na taj način:
 • transport soli i "cvetanje" koje nastaje zbog površinskog izlučivanja vodorastvornih soli,
 • nastajanje plesni i algi,
 • ljušćenje i otpadanje betona,
 • nastanak pukotina zbog delovanja mraza i soli,
 • koroziju armature u betonu,
pored toga:
 • struktura i boja betona ostaju nepromenjeni,
 • paropropustnost materijala prema spoljašnjoj strani ostaje nepromenjena - zid normalno "diše".
Zbog navedenih svojstava, Silifob N upotrebljavamo za zaštitu:
 • betonskih objekata u niskogradnji: mostova, vijadukata, betonskih sigurnosnih ograda, ivičnjaka…,
 • drugih betonskih objekata: aerodromskih pista, brana, potpornih zidova,
 • betonskih objekata u visokogradnji,
 • veštačkog kamena,
 • itd.
Upozorenje:
 • Betoni moraju biti, pre nanošenja Silifoba N, stari najmane 28 dana ( preporučljivo 6 meseci)!
 • Silifob N ne premošćava prsline veće od vlasi kose.
 • Silifob N ne lepi slabo vezane delove podloge.

Video prezentacija

Prilozi