Silifob B

Za završnu zaštitu vertikalnih i kosih površina od neorganskih poroznih materijala.

Silifob B upotrebljavamo za zaštitu najrazličitijih materijala: opeke, prirodnog i veštačkog kamena, maltera, betona, penobetona, plinobetona, itd.

Pakovanje
 • Limenka: 0,8 kg
 • Kanister: 4 kg
 • Bure: 160 kg
Područje upotrebe

Silifob B je bezbojni rastvor silan - siloxana u organskom rastvaraču. Upotrebljavamo ga za završnu zaštitu vertikalnih i kosih površina od neorganskih poroznih materijala, od prodora atmosferske vode / vlage.

Odlična upojnost mu omogućava prodiranje duboko u pore materjala, a posle isparavanja rastvarača, stvaranje nevidljive vodoodbojne impregnacije tretirane površine.

Upotrebom Silifoba B postižemo:

 • materijali ne "cvetaju" - t.j. sprečeno je površinsko izlučivanje vodorastvornih soli,
 • pošto impregnirana površina ne upija vodu, štedimo toplotu koja se inače troši za njeno isušivanje - toplotna izolacija površine je poboljšana,
 • Silifob B ne stvara film - paropropustnost materijala ostaje nepromenjena - zid normalno "diše",
 • struktura i boja štićenog materijala ostaje nepromenjena,
 • razvoj mikroorganizama: algi, plesni i gljivica je znatno smanjen, te zato zaštićene površine ostaju dugo čiste.

Zbog navedenih svojstava, Silifob B upotrebljavamo za zaštitu najrazličitijih materijala:
 • opeke, prirodnog i veštačkog kamena, maltera, betona, penobetona, plinobetona, itd.

Upozorenje
:
 • Malteri i betoni moraju biti, pre nanošenja Silifoba B, stari najmane 28 dana!
 • Silifob B ne premošćava prsline veće od vlasi kose.
 • Silifob B ne lepi slabo vezane delove podloge.

Video prezentacija

Prilozi