Cementol Hidrofob M

Zaptivač za betone vlažne kao zemlja.
CEMENTOL Hidrofob M je hemijski dodatak u prahu - zaptivač, namenjen za izradu maltera i betona vlažnih kao zemlja. Doziramo ga na težinu veziva: 0,5 - 1,2 % ( 0,5 do 1,2 kg na težinu veziva ).
Pakovanje

Vreče: 20 kg

Područje upotrebe
Cementol Hidrofob M je hemijski dodatak u prahu - zaptivač, namenjen za izradu maltera i betona vlažnih kao zemlja sa jako smanjenom kapilarnom vodoupojnošću: crepovi, betonske cevi, idr. Cementol Hidrofob M je dodatak, koji ima vodoodbojna svojstva. Kada ga dodamo malteru ili betonu, tada im se jako smanjuje kapilarna vodoupojnost.
Prilozi