Kulirpasta GP 8 i GP 16

Površinski usporivač vezivanja za prani beton.
KULIRPASTA GP 8 i GP 16 je pogodna prvenstveno za izradu pranih betona sa agregatom veličine 4 – 8 mm.
Pakovanje

Plastične kante: 20 kg

Područje upotrebe

Kulirpasta GP 8 i GP 16 – površinski usporivač vezivanja za prani beton je pasta žuto–smeđe boje. Upotrebljavamo je za izradu betonskih proizvoda kod kojih su na ispranim površinama ( »kulie« ) vidljiva zrna agregata. Pogodna je prvenstveno za izradu pranih betona sa agregatom veličine 4 – 8 mm.

  • Kulirpasta GP značajno usporava vezivanje cementa na površini betona s kojim dolazi u dodir.
  • Pripremljena je u konzistenciji za upotrebu, tako da razređivanje vodom nije potrebno. Pre upotrebe pastu dobro promešati. Na kalup je nanosimo četkom ili valjkom u vrlo tankom sloju. Nakon sušenja (površina više nije sjajna, već postane mat). Kulirpasta GP stvara stabilan film, na koji izlijemo beton.
  • Površinu betona koja je bila u dodiru sa Kulirpastom ispiramo posle 24 sata.
  • Dubina ispiranja je približno 2 - 4 mm.
  • S obzirom da na vreme usporavanja i dubinu ispiranja utiče više faktora ( vrsta i starost cementa, količina cementa, vodocementni faktor, temperatura svežeg betona i okoline…), za dostizanje željenog učinka su obavezne prethodne probe s materijalima koji se budu upotrebljavali i pri uslovima rada koji će važiti, za svaki primer upotrebe.
Prilozi