Cementol Hiperplast 974

Superplastifikator, SIST EN 934-2: T3.1 / 3.2. Superplastifikator - hiperplastifikator za prefabrikovane betonske elemente.

CEMENTOL Hiperplast 974 je specijalan visoko efikasan superplastifikator nove generacije – hiperplastifikator, namenjen za izradu široke palete betona visoke kvalitete.

Doziranje: 0,2 – 1,0% na težinu cementa (0,2 do 1,0 kg aditiva na 100 kg cementa): zavisno od v/c faktora i željene obradivosti betona, vrste i količine cementa (DC) i vrste betona (betoni uobičajene konzistencije, samozgušnjavajući betoni – SCC).

Pakovanje
  • Plastična burad: 50 kg
  • Kontejneri: 1 m3
Područje upotrebe

Cementol Hiperplast 974 je specijalan visoko efikasan superplastifikator nove generacije – hiperplastifikator, namenjen za izradu široke palete betona visoke kvalitete. Posebno je namenjen za proizvodnju prefabrikovanih betonskih elemenata kod različitih uslova: kod normalnih temperatura, zaparivanju ili kod niskih temperaturah.

Njegova upotreba omogućava:

  • veliko smanjenje sadržine zamesne vode uz nepromenjenu obradivost betona i s tim povećanje čvrstoće betona,
  • veliko poboljšanje obradivosti betona uz nepromenjenu količinu zamesne vode,
  • znatno ubrzan priraštaj ranih čvrstoča betona.

Cementol Hiperplast 974 je posebno pogodan za izradu SCC (Self-Compacting Concrete) – samozgušnjavajućih betona, uz primenu osnovnih načela za pripremu SCC betona. Učinak svakako zavisi od: vrste cementa, količine cementa, v/c faktora, sastava agregata i dozaže Cementol Hiperplast 974.

Prilozi