Cementol Ekspanditor

Dodatak za ekspanziju.
CEMENTOL Ekspanditor je dodatak u prahu koji dodajemo ostalim komponentama betona za smanjenje / kompenzaciju skupljanja betona od običnih portland cementa.
Pakovanje

Vreće: 25 kg

Područje upotrebe

Cementol Ekspanditor je dodatak u prahu koji dodajemo ostalim komponentama betona za smanjenje / kompenzaciju skupljanja betona od običnih portland cementa. Upotrebljavamo ga u slučajevima, kada je posebno važno da kompenziramo skupljanje betona ili maltera, odnosno kada bi skupljanje bilo veoma štetno:

  • podlivanje oslonaca mašina, kranskih staza,
  • zalivanje sidra (ankera),
  • razni sanacioni radovi,
  • izrada betonskih podova,
  • izrada različitih betonskih elemenata / prefabrikata, itd.
Prilozi