Cementol Antikontrakt T

Dodatak za manje skupljanje.
CEMENTOL Antikontrakt T je tečni dodatak, koji umanjuje skupljanje betona i maltera pri sušenju. Doziramo na težinu cementa: 1 do 3 %, najčešće 1 do 2 % (1 do 2kg na 100kg cementa).
Pakovanje
  • burad: 50 kg
  • kontejneri: 1 m3
Područje upotrebe

Cementol Antikontrakt T je tečni dodatak, koji umanjuje skupljanje betona i maltera pri sušenju. Upotrebljavamo ga za izradu prefabrikovanih betonskih elemenata, betona i maltera sa manjim skupljanjem za:

  • podove: moguća izrada većih polja sa manjim brojem fuga,
  • tankoslojna premazivanja: manja razlika u skupljanju između novog sloja i postojeće podloge,
  • vodonepropusne betone za rezervoare, bazene, brane, uređaje za čišćenje,…,
  • razne sanacijske radove, itd.
Prilozi