Cementol Elastosil 34

Sredstvo za povećanje prianjanja svežeg i starog betona.

CEMENTOL Elastosil 34 se koristi za izradu vezivnog sloja i za izradu ljepljivih sanacionih maltera i betona. Poboljšava mehaničku, hemijsku i abrazionu otpornost maltera i betona.

Cementol Elastostil 34 dodajmo betonu ili malteru razređen vodom. Stepen razređenja zavisi od zahtevnosti izvođačkih radova i kreće se u granicama od: Cementol Elastosil 34 : voda = 1 : 1 do 1 : 3 (zapreminski ili težinski delovi), zatim dodati onoliko rastvora da se postigne pogodna obradivost.

Rastvor Cementola Elastosil 34 i vode doziramo u takvoj količini, koja omogućava pripremu maltera i betona pogodne - željene obradivosti.

Pakovanje
 • plastične boce: 1 kg, 3 kg, 10 kg
 • burad: 50 kg
 • kontejneri: 1 m3
Područje upotrebe

Cementol Elastosil 34 je vodena disperzija veštačkih smola, koja se upotrebljava kao dodatak malteru i betonu, čime postižemo:

 • poboljšanje mehaničkih čvrstoća, posebno značajno povećanje prionljivosti svežeg betona ili maltera sa već očvrslim betonom ili malterom,
 • poboljšanje otpornosti očvrslog maltera ili betona na delovanje soli, rastvora baza i kiselina, ulja i benzina,
 • bolju plastičnost odnosno obradivost svežeg maltera ili betona,
 • poboljšanu nepropustnost i na ta način smanjenu propustnost za vodu, ulja, naftu, benzin…,
 • povećanu otpornost na abraziju.

Zato je Cementol Elastosil 34 pogodan za izradu:

 • polimer modifikovanih maltera i betona, koji su izloženi većim mehaničkim, fizičkim ili hemijskim opterećenjima,
 • sanacionih maltera i maltera za lepljenje,
 • veznih slojeva imeđu očvrslog betona i novog / svežeg betona ili maltera (pogledaj "Izrada veznog sloja sa Cementolom Elastosil 34").
Prilozi