Cementol SPA

Aerant sa učinkom superplastifikatora za izradu visoko kvalitetnih betona, izloženih smrzavanju i otapajućim solima.

CEMENTOL SPA je namenjen opštem poboljšanju kvaliteta betona. Omogućava smanjenje sadržine zamesne vode, i istovremeno uvlači u svež beton stabilne vazdušne mikromehuriće. Zbog toga ga upotrebljavamo pri izradi visokokvalitetnih trajnih betonskih objekata i prefabrikata izloženih dejstvu mraza, soli itd.

Doziramo ga na težinu cementa 1 - 2 % (1 do 2 kg na 100 kg cementa), zavisno od količine mikropora koje želimo uvući u svež beton, kao i od željenog stepena plastifikacije svežeg betona, odnosno zahteva za redukcijom zamesne vode.

Pakovanje
  • kanistar: 3 kg, 10 kg  
  • burad: 50 kg
  • kontejner: 1 m3
Područje upotrebe
  • Prtlja Malence i tunel Golovec.
    Prtlja Malence i tunel Golovec.

Namenjen je opštem poboljšanju kvaliteta betona. Omogućava smanjenje sadržine zamesne vode, i istovremeno uvlači u svež beton stabilne vazdušne mikromehuriće.

Na taj način postižemo:

  • dobru obradivost svežeg betona,
  • kompenzaciju pada pritisnih čvrstoća kao posledice uvučenih vazdušnih mikromehurića - mikropora,
  • visoku otpornost očvrslog betona prema ciklusima zamrzavanja i odmrzavanja, delovanju atmosferilija i korozivnih rastvora, pogotovu soli koje se upotrebljavaju za posipanje puteva zimi.

Zbog toga ga upotrebljavamo pri izradi visokokvalitetnih trajnih betonskih objekata i prefabrikata izloženih dejstvu mraza, soli itd.

Prilozi