Cementol Penilo 1

Dodatak za izradu lakih betona - penobetona.
PENILO 1 je specijalan dodatak namenjen za izradu lakih betona - penobetona.
Pakovanje
  • plastični kanistar : 10 kg
  • burad: 50 kg
Područje upotrebe

Penilo 1 je specijalan dodatak namenjen za izradu lakih betona - penobetona. Penobeton se odlikuje u prvom redu malom masom, što za posledicu ima manju težinu i opterećenje noseće konstrukcije, odnosno uvlačenjem fine i stabilne pene, postignute primenom Penila 1, obezbeđujemo ugrađivanje materijala male mase velikog volumena. Zbog navedenih svojstava Penilo 1 upotrebljavamo za izradu:

  • Termoizolacionih penobetona:Betoni zapreminske mase do 1000 kg/m3. Područje upotrebe je ograničeno. Pre svega ih upotrebljavamo kao izolacioni punioc u sendvič sistemima, i kao izolacionu masu za zalivanje nosećih stubova i toplovodnih mreža.
  • Konstruktivnih termoizolacionih penobetona: Betoni zapreminske mase od 1000 do 1500 kg/m3. Penobetoni ove zapreminske mase, imaju najširi spektar upotrebe: kao malteri: za zidanje i malterisanje, i za toplotnoizolacione podove i podne ploče međuspratnih konstrukcija. za noseće konstrukcije i elemente, čvrstoće na pritisak do 20 MPa: pregradni zidovi, fasadni elementi, prefabrikati za individualnu izgradnju, blokovi za zidanje, sitna betoniranja, itd.
  • Nosećih penobetona: Betoni zapreminske mase iznad 1500 kg/m3 - pre svega za konstruktivne betone čvrstoće na pritisak do 30 MPa: prefabrikacija nosećih fasadnih elemenata većih dimenzija, zidove, montažnih stubova, stepenišnih nosača, itd. Na gradilištu ih upotrebljavamo za zalivanje međuspratnih ploča, stubova, ramova, zidova, itd.
Prilozi