Obnove in sanacije objektov, kjer so bili uporabljeni tudi izdelki TKK

Objekti na avtocestah in drugih cestah

Energetski objekti

Objekti ob/v morju

Letališča

Čistilne naprave

Industrijski objekti

Stanovanjski in poslovni objekti

Vzgojno-izobraževalni objekti, kulturni objekti in telovadnice

Bolnišnice

Bencinski servisi

Bazeni, zbiralniki/kolektorji, lovilni bazeni

Silosi

Železniški objekti

Rudniški objekti

Drugo