Novogradnje, kjer so bili uporabljeni tudi dodatki za beton in malto Cementol in drugi izdelki TKK

Objekti na avtocestah in drugih cestah

Energetski objekti

Objekti ob/v morju

Letališča

Čistilne naprave

Industrijski objekti

Stanovanjski objekti

Vzgojno-izobraževalni objekti, kulturni objekti in telovadnice

Garažne hiše

Bencinski servisi

Vodohrami

Bazeni, zbiralniki/kolektorji, lovilni bazeni

Drugo