Poslovanje

Rezultati poslovanja izkazujejo hitro rast prodaje, predvsem rast izvoza v Evropo, Ameriko in Azijo. Na lastnem znanju ustvarjeni poslovni rezultati so pripeljali naše podjetje med vodilne  proizvajalce poliuretanske pene na svetu.

Vzpodbujajo pa nas tudi dobri rezultati prodaje ostalih proizvodov. Poslovanje je usmerjeno v zadovoljevanje in preseganje pričakovanj uporabnikov naših izdelkov.